Agressief gedrag is preventief bedoeld

Agressief gedrag kan ik ook anders omschrijven: gedrag wat gericht is om het beschadigende gedrag van een ander te stoppen. De agressor geeft aan dat de grens bereikt is met als doel om het eigen belang te beschermen. In zijn beeld is de agressor het slachtoffer. Hij ziet geen andere mogelijkheid, dan te dreigen met geweld,  om zijn belang te beschermen. Als de agressor beter zou kunnen communiceren dan is zijn agressie overbodig, omdat hij dan op een andere manier zijn doel kan bereiken.agressief gedrag

Verstandelijk beperkt

Iemand die agressie gebruikt om zijn doel te bereiken is dus eigenlijk verstandelijk beperkt. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en hij kiest de weg van agressie en geweld. Hij heeft geen zelfvertrouwen; na één of meer pogingen om zijn ongenoegen op een andere manier kenbaar te maken besluit hij dat het nu genoeg is. Hij staat te schreeuwen en te dreigen en te schelden en nog veel meer.

Nu naar de overkant: onze rol

Wat gebeurt er bij ons als wij geconfronteerd worden met agressief gedrag? Ons brein is gericht op gelijk hebben en gelijk krijgen; wij nemen onze posities in. Daarbij zijn wij geraakt door de nare dingen die ons op dat moment overkomen. En wat is onze eerste reactie? Precies hetzelfde: agressief gedrag. Misschien kiezen wij vanuit onze professionele houding een subtiele vorm, maar het is niet geweldloos. In plaats van dreigen met fysiek geweld gaan wij steken met regels (zijn regels). Manipulatie is ook een optie.  Allemaal heel logisch, begrijpelijk en handig om te doen. Ook in onze trainingen leer je je grenzen op die manier aan te geven.

Inlevingsvermogen

Bij agressief gedrag is inlevingsvermogen de sleutel om de escalatietrap af te dalen. Kijk naar het plaatje op deze pagina. Als beide heren zich verder ingraven in hun positie en harder gaan roepen dan weet ik nu al dat het fout gaat. Zodra één persoon besluit om naast de ander te gaan staan verandert er iets; ze zien hetzelfde. Nu hoeft niemand meer te schreeuwen of te dreigen.

 
Categorytraining

© 2024 ZelfSterk | KVK 61551155

ZelfSterk.nl logo-footer