ZelfSterk.nl - blog: bezuinigingen in de zorg

ZelfSterk.nl - blog: bezuinigingen in de zorgHet zorgbedrijf van de toekomst is een platte organisatiestructuur waarin verspillingen geminimaliseerd zijn door goed naar de klant te luisteren. Overbodige handelingen komen niet meer voor. Je kunt hierbij denken aan lijstjes, rapportages, fouten, (be)handelingen zonder waarde, transport, bederf e.d.

Om hier te komen heb je medewerkers met intrinsieke motivatie nodig, die over de juiste vaardigheden beschikken en snel en autonoom kunnen beslissen. Buurtzorg doet een goede poging, buiten onze grenzen wordt dit model als toonaangevend gezien.

Buiten de lijntjes

Sinds 2011 lees ik wekelijks over mogelijke gevolgen van bezuinigingen in de zorg. Bij elke organisatie hoor ik dat er onderdelen gaan sluiten en dat collega’s geen baangaranties hebben door reorganisaties. Het oude model is uitgeput. Bedrijven hebben bestaansrecht doordat mensen ziek zijn. We willen de zorg op nieuwe manieren inrichten; pro-actief / preventief, maatwerk, vraaggestuurd en gericht op gezond zijn. Iedereen wil een goede gezondheid, de energie hebben om jezelf te ontwikkelen of om anderen te helpen.

Bezuinigingen zorg overleven

Organisaties kunnen deze uitdagingen vanuit de LEAN filosofie benaderen; kijk naar de waardestroom, de verspillingen en het laaghangend fruit. Wat wordt er door de klant als waardevol gezien? Er zijn drie antwoorden mogelijk; klantvriendelijkheid, kwaliteit van zorg of een combinatie. Weg met de overvloed aan beleidsstukken en controle mechanismes. Dit is alleen maar uiterlijke schijn en ontstaan vanuit angst. Durf de risico’s te omarmen. Fouten worden er altijd gemaakt. Het enige wat telt is hoe je fouten benadert en oplost. De processen bepalen de successen.

Cijfers bezuinigingen zorgbezuinigingen-zorg

Door de aangekondigde bezuinigingen in de zorgbranche zal, als er niet wordt ingegrepen, 1 op de 3 zorgorganisaties in 2016 in de problemen komen of zelfs over de kop gaan. Dat blijkt uit een inventarisatie van ActiZ, de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen. Sinds 2001 is de gezondheidszorg de grootste kostenpost met bijna 75 miljard euro. Dit is 30% van de rijksoverheidsuitgaven. Indien deze zorgkosten in het huidige tempo doorgroeit, dan zal in 2040 de helft van de rijksvergroting opgaan aan de gezondheidszorg.

Klantvriendelijkheid en kwaliteit van zorg

Spreadsheet management is verantwoordelijk voor een groot deel van de bovengenoemde kosten en draagt niets bij aan klantvriendelijkheid en kwaliteit van zorg. Gezondheidszorg is mensenwerk, daarom hebben we vakkundig zorgpersoneel nodig. Georganiseerd in kleine zelfsturende teams die overlopen van het zelfvertrouwen omdat medewerkers zien dat hun eigen inspanningen en visie helend zijn voor het welbevinden van de klanten. Zelfsturing is een vorm van laaghangend fruit (LEAN); medewerkers staan in hun kracht en een kostbare management laag kan weg.

© 2024 ZelfSterk | KVK 61551155

ZelfSterk.nl logo-footer