Manipulatief gedrag gedijt in een schemergebied. Het is vaak subtiel en dat maakt het moeilijk om het snel te herkennen. In elke omgang tussen personen is het belangrijk dat gezonde grenzen gerespecteerd worden. Dat we met z’n allen gewoon normaal doen. Dit zijn de zogenaamde ongeschreven regels. Iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt, maar niemand…

Hoe ga je om met probleemgedrag? Voor wie is het een probleem? Wat zijn de gevolgen van het gedrag? Lees verder als je meer wilt weten over de (on)mogelijkheden bij het omgaan met probleemgedrag. Vaak is er wel iets aan probleemgedrag te doen. Je gaat er niet komen met algemene tips. Diagnose en preventieve maatregelen…

Hoe bereid je je voor op een slecht nieuws gesprek? Het ad-hoc karakter van veel handelingen in de zorg, maakt dat we ‘vergeten’ ons voor te bereiden op een slecht nieuws gesprek. Slecht nieuws brengen is best lastig. Daarom kun je beter vooraf bepalen wat je gaat zeggen, hoe je het gaat brengen en welke…

Onlangs kregen wij het verzoek van een zorgverlener om ergens haar verhaal te delen over intimidatie in de zorg. Het ging hierbij om aanhoudend grensoverschrijdend gedrag; pesten, bekritiseren, beledigen, kleineren en vernederen. Helaas hield de manager de cliënt de hand boven het hoofd met het verzoek om rekening te houden met de toestand van de…

Bij aanspreken op gedrag komt meer kijken dan je zou denken. Als je tegen iemand zegt dat hij of zij normaal moet doen, dan kun je verrassende reacties krijgen. Hetzelfde geldt bij het gebruik van begrippen zoals respect, eigenlijk, rustig doen en agressief. Het zijn woorden die heel duidelijk lijken, maar toch verschillende waarden vertegenwoordigen….

Bij een gedragscode zorg gaat het toch wel over open deuren. Het opstellen van gedragsregels komt betuttelend of rigide over. Toch is het goed om gezamenlijk afspraken te maken voor de duidelijkheid; afbakenen wat wel en wat niet gewenst is. Meer zwart en wit en minder van het grijze gebied. Lees verder als je bezig…

Geweldloos communiceren Rosenberg: “Alles wat wij mensen doen, staat in dienst van onze behoeften. Wanneer dit concept wordt toegepast op het beeld dat wij van anderen hebben, zullen we zien dat we geen echte vijanden hebben. Hetgeen anderen doen, is het beste mogelijke alternatief om hun behoeften te vervullen.”  Geweldloze communicatie cursus Geweldloos communiceren helpt…

Ongewenste intimiteiten in de zorg is het onderwerp wat in elke training een rol speelt. Een ongemakkelijk en bijna ongrijpbaar thema, omdat het verstrikt kan zitten in de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener. Om ongewenste intimiteiten in de zorg te verduidelijken: dubbelzinnige opmerkingen, te persoonlijke appjes of ‘toevallige aanrakingen’ van borsten of billen. 1 op…

In maart 2020 werden alle fysieke bijeenkomsten geannuleerd toen Nederland de eerste lockdown inging. Meteen zochten alle trainers naar online mogelijkheden om toch de klanten van dienst te kunnen zijn. Bij ZelfSterk Training trokken we al snel de conclusie dat we op korte termijn geen transfer van fysiek naar online vaardigheden trainen zouden kunnen maken….

Je bent op zoek naar interventies om de sfeer in een groep te verbeteren. Je verwacht daarmee blijvende resultaten te bereiken. Hoe realistisch is dat? De groepsdynamiek bij een groep zorgvragers is een voortdurend proces. Net als dat een goed huwelijk constant je aandacht vergt. Je kunt niet blijven teren op die bos bloemen van…

Regelmatig krijgen wij vragen over het opzetten van een bedrijfsopvang team zorg. Daarnaast is er behoefte aan de herinrichting van de bedrijfsopvang of collegiale opvang of de ontwikkeling van een collegiaal opvang team. Na enig doorvragen komt de aap aan de mouw; wat is de slimste manier om met een BOT-team te starten? Deze vraag…

Over Omgaan Met Agressie Trainingen gaan verschillende meningen rond. Als een trainer aan het begin van een bijeenkomst vraagt of iemand al eens een agressie training heeft meegemaakt, krijgt hij veel verschillende verhalen te horen. Dat komt doordat (1) agressie een container begrip is, en (2) agressie een breed spectrum heeft. Wij kijken bij de…

Page 1 of 41 2 3 4

© 2024 ZelfSterk | KVK 61551155

ZelfSterk.nl logo-footer