Communicatie bij dementie

Ook bij dementie is de vorm van communiceren belangrijk. Veiligheid en preventie zijn de doelen waar wij in de trainingen naar toe werken. Deze doelen zijn te bereiken door sociale vaardigheden aan te scherpen. In oefeningen en rollenspellen gaan professionals in contact komen met lastige situaties. Met helder en begripvol communiceren kan je veiligheid voor jezelf en jouw omgeving creëren, het is vaak de toon die de muziek maakt.

Geweldloze communicatie zorgt voor een goede sfeer; de spreker is oprecht zonder beschuldigingen of verwijten. Hierbij voelen beide gesprekspartners zich veilig. 1. Vertel hoe je de situatie waarneemt. 2. Eigen gevoelens benoemen. 3. Eigen behoeftes aangeven. 4. De ander een verzoek doen.

In de praktijk zou de boodschap zo kunnen klinken: 1. Ik voel dat u mijn hard beetpakt. 2. Dat doet pijn. 3. Ik help u graag zonder blauwe plekken over te houden. 4. Wilt u deze stoel vasthouden voor uw balans? Buig deze vorm om zodat het in jouw praktijk toepasbaar is.

Een waardevolle tip uit de praktijk

Bij Mondriaan (Bedrijfs –en particuliere trainingen) werk ik samen met verschillende trainers. Onlangs besprak mijn co-trainer een situatie waarin je kunt voorkomen dat iemand met alzheimer agressief gaat reageren. Tijdens het ochtend ritueel worden mensen geholpen met wassen en aankleden. Om helder en begripvol met de bewoner te kunnen communiceren is het belangrijk dat je elkaar ziet en hoort. Veel verzorgenden en ouderen vinden het de normaalste zaak dat er uit voorzorg de bril en/of het gehoorapparaat op een veilige plaats gelegd worden. De oudere is erg afhankelijk van deze spullen, daarom wordt er voorzichtig met deze materialen omgegaan. Het nadeel van deze voorzorgsmaatregelen is dat de verbale en non-verbale communicatie op deze manier een stuk lastiger is. De bejaarde schrikt omdat een handeling niet wordt verwacht. De verzorgende wordt immers niet of slecht gezien of gehoord. Mijn co-trainer adviseerde de werkzaamheden zodanig in te delen dat er zo lang mogelijk contact is tussen de oudere en de verzorgende. Door bijvoorbeeld als eerste het gezicht wassen en direct daarna de hulpmiddelen teruggeven. Om vervolgens in goed contact de andere werkzaamheden uit te voeren.

Welke tips heb jij voor collega’s?

dementie

© 2024 ZelfSterk | KVK 61551155

ZelfSterk.nl logo-footer