In maart 2020 werden alle fysieke bijeenkomsten geannuleerd toen Nederland de eerste lockdown inging. Meteen zochten alle trainers naar online mogelijkheden om toch de klanten van dienst te kunnen zijn. Bij ZelfSterk Training trokken we al snel de conclusie dat we op korte termijn geen transfer van fysiek naar online vaardigheden trainen zouden kunnen maken. Daarbij was onze gehele klantenkring bezig corona buiten de deur te houden. De prioriteit lag op de pandemie, bijscholing werd tot nader order uitgesteld.

Fysiek versus online trainen

Een fysieke training kun je niet online geven en online training komt fysiek niet uit de verf. Het zijn heel verschillende vormen. Onze trainers en acteurs hebben veel ervaring en zijn flexibel tijdens de bijeenkomsten. Tijdens een dagtraining wordt er voortdurend van het programma afgeweken omdat de dynamiek daarom vraagt. Dit is online veel lastiger.

Fysieke bijeenkomst
Lange spanningsboog
Gezelligheid en saamhorigheid
Informeel en interactief
Veel aandacht voor vorm
Gezamenlijke ervaring
Spraakzame en zwijgzame types
Alles in één dag(deel)
Verdieping tot de essentie
Reistijd en zaalplanning

Online bijeenkomst
Korte spanningsboog
Focus en privacy
Gestructureerd met afwisselende vormen
Nadruk op de inhoud
Persoonlijke leerdoelen
Iedereen komt aan bod
Meerdere korte leermomenten
Herhaling van inzichten
Techniek / verbinding hapert weleens

Contra indicaties voor online trainen

Trainen waarbij lichamelijke en non-verbale vaardigheden aandacht krijgen zijn niet geschikt voor online sessies. Dit behoeft geen verdere uitleg.

Wanneer het belangrijk is om een hele groep in één ruimte te hebben, en aan een gezamenlijke ervaring bloot te stellen, gaat er niets boven fysieke bijeenkomsten. Je kunt hierbij denken aan het nabootsen van specifieke zorgsituaties, zoals weerstand tijdens verpleging of verzorging.

Bij spanningscontrole, mentale weerbaarheid of doelgroepen met ernstig verstoord gedrag wil je tijdens de oefening een bepaald niveau van spanning kunnen bereiken. Anders staat de leeromgeving te ver bij de realiteit vandaan. De online training wordt dan als deelnemers als onecht ervaren.

Een groep deelnemers die niet goed overweg kan met online middelen, computers en digitale verbindingen. Bij ‘digibeten’ is online trainen een ramp.

Sociale situaties oefenen

“Pfoe, heb ik het goed gedaan? Ik had niet verwacht dat dit zo spannend zou zijn. Ik zit helemaal te zweten”. “Dat je jezelf ziet als je met de acteur praat is heel leerzaam. Normaal beweeg ik veel met mijn handen als het spannend wordt. Daar ben ik nu mee gestopt.”.

Via een beeldscherm oefenen kan onverwachtse positieve effecten hebben. Als een simulatie van een gesprek in de juiste context wordt gevoerd, gaat de deelnemer er 100% in. Doordat de andere deelnemers hun beeldscherm en microfoon uitgezet hebben, kan er heel geconcentreerd gewerkt worden. Tijdens fysieke trainingen zorgen andere aanwezigen weleens voor ‘ruis’ tijdens de oefening.

Trainen op Afstand

  1. Grondige voorbereiding; actuele casuïstiek en procedures staan op het voorbereidingsformulier van de trainingsacteur. De opdrachtgever wordt vooraf flink aan de tand gevoeld. Dit levert bijvangst op: voor aanvang van de training worden interne procedures aangescherpt. Door inzichten vanuit het voorbereidingsproces.
  2. Vliegende start. Deelnemers worden meteen in een verhaal getrokken. Theorie is tot een minimum beperkt. Voorstelrondes en uitgebreide inventarisaties laten we achterwege.
  3. Actuele en realistische simulaties maken de oefeningen spannend en uitdagend.
  4. We houden rekening met communicatie voorkeuren; beeld, geluid, actie en reflectie.
  5. Ongemerkt komen de belangrijkste aandachtspunten meerdere keren voorbij, echter in een andere vorm. Zodat het niet als een herhaling voelt.

BOT training via Zoom. Waardering: 8,6

Opvang en nazorg zijn prima onderwerpen om via een Zoom sessie te trainen. Meestal zitten de leden van een opvang team op verschillende locaties. Voor een online bijeenkomst hoeft er niet gereisd te worden. In de BOT training is er naast gespreksvaardigheden aandacht voor het organisatorische aspect van bedrijfsopvang. Omdat collegiale opvang een taak naast de eigen functie is, zoeken deelnemers naar wegen en mogelijkheden binnen de eigen organisatie om hun collega’s zo goed mogelijk te kunnen steunen en doorverwijzen.

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur. In iedere sessie komt een stap uit het proces aan bod (3 gesprekken model). Tussen de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de slag met een praktijkoefening. Tijdens de laatste dag worden de organisatorische punten terug gekoppeld die eerder werden opgehaald. Op de achtergrond zijn deze besproken met de organisatie (parallel proces).

Reacties van deelnemers collegiale opvang

“Ik ga meer open vragen stellen en 1 vraag tegelijk; daarnaast is het belang van doorvragen ook
weer goed onderstreept.”
“Meer luisteren en niet meteen oplossingen te bedenken.”
“Goede balans tussen informatie en actieve rollenspellen.”
“Meer rust in mijn gesprekken, stiltes mogen best. Geweldige begeleiding en aandacht voor
iedereen. Zo zijn rollenspellen met een acteur niet vervelend maar een eyeopener. Meer vervelend
dat we niet nog meer kunnen oefenen.”
“Super gedaan ! Zou nog wel meer willen oefenen, maar de praktijk zal de beste oefening zijn, denk ik.”
“Mooie samenwerking, uitleg, doorpakken en heel knap hoe jullie de training via Zoom gegeven hebben, dat vraagt toch weer andere tools dan Live!”

Agressie bij ambulante begeleiding via Zoom. Waardering: 8,7

Samen met de teamleiders hebben we 10 veelvoorkomende casussen voorbereid. Hierdoor kwam het op enkele deelnemers over alsof ZelfSterk een maand binnen hun zorgorganisatie had rond gelopen. We waren nu in de gelegenheid om te bepalen wat de meest ideale interventies zijn. Zodat we konden aansturen op een uniforme aanpak, met uiteraard een flinke bandbreedte voor eigen inbreng.

Iedere deelnemer had één A4-tje met werkbare interventies voor zich liggen. Dit was de theoretische onderbouwing voor de gehele training. De training duurde 2 dagdelen van 2 uur. We hebben gekozen voor groepen van 4 to 6 deelnemers voor optimale veiligheid en leerervaring.

Reacties van deelnemers agressietraining

“Jullie waren geweldig. Doordat jullie zo leuk de training hebben gebracht. Blijft het hangen bij je.
Totaal niet saai en zeer leerzaam. Het woordje NORMAAL is mij bijgebleven en daar let ik nu beter
op, wat is normaal?”
“Ik vond de rollenspellen erg leuk en handig, vooral omdat ik vaak te bescheiden ben en hierdoor
toch uit mijn comfortzone kom en er daardoor achter kom dat ik toch wel mijn mannetje kan
staan.”
“Ik vond het leuk om de verhalen van anderen aan te horen. Op die manier kon je met elkaar
overleggen en ervaringen delen, zo kwam je tot oplossingen over nieuwe aanpak methodes. Ook
vond ik de afwisseling binnen de cursus fijn. Het kon van theorie naar praktijk gaan, dit was fijn
omdat je op die manier je aandacht er goed bij kan houden. Leuke cursus en erg leerzaam.”
“Leuk was dat het goed aansloot op onze eigen praktijk. Met name de eerste sessie zag en merkte
ik dat de casuïstiek aansloeg bij medewerkers. Wat ik zeker meeneem: 2 opties waarbij je zorgt
dat er iets te behalen valt voor jouw cliënt (al is het maar een fatsoenlijk gesprek). Ook het
hard/duidelijk ‘stop’ zeggen.”
“Dat het zo aansluit bij de eigen praktijk en dat Servaas heel goed zich kan inleven in de manieren
van een cliënt. De stappen in een gesprek herkennen en gesprekken meer ‘leiden’.”
“Actuele casussen, ruimte voor eigen inbreng, duidelijke handvatten.”

Time Management via Zoom. Waardering: 8,1

Een team ambulant begeleiders van een GGZ organisatie wilde effectiever gaan werken. Medewerkers hebben te maken met crisissen bij cliënten, dit is een onvoorspelbare factor in het werk. Afspraken, registratie en administratie zijn wel in te plannen. Maar hoe doe je dat nou slim? De trainer laat je, aan de hand van praktijkvoorbeelden, zien hoe je werkzaamheden kunt kwalificeren en indelen. Het bovenste mailtje van je inbox is niet je eerste belangrijke taak. Alles wat voorbij komt bekijk je op je gemak om overzicht te creëren. Een deel doe je meteen, bepaalde taken zet je in je agenda en er zijn zaken die die door anderen gedaan kunnen worden.

Leerdoelen: de belangrijkste taken zijn af, rust in je hoofd, kleine haalbare ‘tweaks’ in je dagelijkse werkzaamheden en geen “O, ja, vergeten, mee bezig.” momenten meer.

Reacties van deelnemers timemanagement

“Mij wat minder af laten leiden door mails en appjes.”
“Inplannen hoe ik dit allemaal moet gaan inplannen.”
“To do lijsten verwerken in Todoist, agenda anders indelen, prioriteiten stellen.”
“Veel tips, zonder dat het ‘moet’ en ruimte en vrijheid voor verschillen. Visueel aantrekkelijke
presentatie. Trainer weet duidelijk knelpunten en ook met wat humor dingen te bespreken.”
“Het was erg interactief en leerzaam, de training was duidelijk.”
“Mail legen en meteen afwerken.”
“Ik ga mijn to-do lijsten via de mail bijhouden en meer aan de slag met aparte mapjes.”
“Praktische tips vond ik handig. Warm up en cool down ga ik proberen eigen te maken.”

ZelfSterk trainingen & workshops voor de zorg

Navigeer snel naar de trainingen die wij via Zoom kunnen aanbieden. Daarnaast is een fysieke uitvoering natuurlijk ook mogelijk.

Gerelateerde trainingen & workshops

ZelfSterk.nl - training veiligheidscoach verpleging verzorging

TRAINING BEDRIJFS OPVANG TEAM

Meer over deze training →

ZelfSterk.nl - Workshop omgaan met lastig gedrag in de zorg

WORKSHOP LASTIG GEDRAG

Meer over deze workshop →

ZelfSterk.nl - training omgaan met agressie in de zorg

TRAINING AGRESSIE IN DE ZORG

Meer over deze training →

ZelfSterk.nl - workshop timemanagement in de zorg

WORKSHOP TIMEMANAGEMENT

Meer over deze workshop→

Categorytraining

© 2024 ZelfSterk | KVK 61551155

ZelfSterk.nl logo-footer