In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Door het gebruiken van de website ZelfSterk.nl laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen mogelijk persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kun je zowel op actieve als passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die je zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat je je daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In dit privacy statement vind je welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Inzage, wijziging of verwijdering
Je kunt vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Stuur daarvoor een e-mail naar [email protected] Om misbruik en/of fraude te voorkomen, kunnen wij je bij een dergelijk verzoek vragen om identificatie.

E-mail & nieuwsbrief
Wij kunnen je via een nieuwsbrief informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere commerciële e-mail of nieuwsbrief die wij toesturen bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Ons abonneebestand wordt niet gebruikt voor mailings van derden. Wij kunnen je bovendien e-mails sturen om je te informeren over de status van je vraag, aanmelding of verzoek.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken je gegevens niet aan derden. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde instanties overhandigen. Ook in het geval dat de website wordt overgenomen door een andere eigenaar is het noodzakelijk om alle gegevens te verstrekken aan een derde partij (de nieuwe eigenaar).

Contactgegevens
Wij slaan contactgegevens op die voor de afwikkeling van je vraag, aanmelding of verzoek noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan je naam, je adresgegevens en andere ingevulde informatie.

Diensten van Google
Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken. Wij hebben hier geen enkele invloed op.

Klikgedrag en websitebezoek
Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je computer wordt opgeslagen. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en gebruiksgemak van het website beperken.

Websites van derden
Deze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wijziging Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.