Home » Training Agressie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Geen enkele cliënt met niet aangeboren hersenletsel (NAH) is hetzelfde. Iedere persoon is verschillend en situaties zijn vaak onvoorspelbaar. Dit vraagt veel creativiteit en incasseringsvermogen van verpleegkundigen en verzorgenden die met deze doelgroep werken.

De training gaat vooral in op de onvoorspelbaarheid van de cliënten. In veel situaties werken gangbare methodes prima. Deze methodes gaan uit van geweldloze communicatie (NVC), feedback regels en positieve psychologie. Bij de NAH doelgroep lopen medewerkers echter dagelijks tegen uitzonderingen en verrassingen aan. In die gevallen is het handig om volgens vaste principes te kunnen werken: accepterend, directief, bekrachtigend en eigen veiligheid. Samen gaan we op zoek naar effectieve interventies.

Omgaan met frustratie

Frustratie wordt vaak genegeerd of gebagatelliseerd. Door een focus op de uitvoering van de zorgtaak kunnen zorgmedewerkers onbedoeld voorbij gaan aan emoties van de cliënt. Het is de kunst om spanning waar te nemen en te erkennen. Het de-escaleren van oranje gedrag naar groen gedrag is een bewust proces van aansluiten bij emoties en in verbinding komen. Medewerkers hebben 50% aandeel in de interactie met de cliënt. Benut dit aandeel en beïnvloed iemand met NAH positief.

Inhoud van de training

 • het onbegrepen gedrag onderzoeken en leren begrijpen
 • bewustwording van eigen non verbale houding
 • de grenzen van de cliënt en van jezelf leren kennen en respecteren
 • het principe van directief communiceren toepassen

In deze training gaan deelnemers actief aan de slag met elkaar en met acteurs. Het is een afwisselend programma met duo-oefeningen, brainstormsessies, videomateriaal en uitwisseling van ervaringen. Wanneer deelnemers van diverse disciplines en verschillende afdelingen elkaar in een sessie ontmoeten, komt het aanwezige individuele potentieel beschikbaar voor de organisatie. Iedereen doet dingen goed en heeft zijn/haar handigheidjes waar collega’s van kunnen profiteren.

Reacties van deelnemers

“Ik vond het leuk om even buiten je comfortzone te gaan en dan dingen op een andere manier te doen dan hoe je normaal zou handelen.”

“Keuzes aanbieden in een conflict. Bijvoorbeeld: ik ga weg of je stopt en we gaan verder. Eindigen met positieve keuzes.”

“Meer bewust geworden van mijn grenzen en die van een ander. Morgen probeer ik op een andere manier te handelen ipv op de automatische piloot.”

“Veel praktijk gerichte oefeningen!”

Trainingsdoelen

 • Inzicht in eigen aandeel; verantwoordelijkheid nemen voor eigen gevoel
 • Accepteren dat het soms een beetje tegen zit
 • Bewust van de eigen non-verbale houding
 • Spanning bij cliënt erkennen en reduceren
 • Durven directief te handelen
 • Zelfverdedigingshandelingen uitvoeren met behoud van de relatie met de cliënt
 • Bekrachtigen: het positieve in een lastige situatie zien en benoemen

Training NAH Onbegrepen gedrag en Agressie

Niveau

Dagdelen

Groep

Prijs p.p.

MBO3 / MBO4

4

12 PE punten V&VN

10-12

€475,-

Meer informatie over deze training

Vraag een offerte aan