ZelfSterk - Training BOT bedrijfsopvangteam

Hoe vang je een medewerker in de zorg op die een traumatisch incident heeft meegemaakt? Wat is de beste manier om te reageren? Hoe ziet de directe opvang en nazorg eruit? Welke vragen kun je stellen om je collega te helpen? Hoe vang je een zorgprofessional op die langzaam afglijdt in een burn-out door ingrijpende gebeurtenissen, zowel werkgerelateerd als privé?

Als medewerker van een Bedrijfs Opvang Team, ook wel BOT of BOT team, wil je stevig in je schoenen staan. Binnen de zorg vinden regelmatig aangrijpende gebeurtenissen en schokkende incidenten plaats. De ene collega gaat constructief met traumatische ervaringen om. Bij de ander loopt het emmertje over.

Wat is een BOT?

Medewerkers van het bedrijfsopvangteam zorgen voor de eerste collegiale opvang na een incident. Wanneer het BOT team goed functioneert, zorgt dit voor een lager ziekteverzuim en meer welzijn onder de medewerkers.

Een succesvol BOT-traject draagt bij aan de mentale weerbaarheid van het slachtoffer. Een traumatische ervaring is vaak een leerzaam proces; de pijn vertelt waar de onzichtbare kwetsbaarheden zitten. Het bedrijfsopvangteam zorgt voor directe opvang en nazorg. Het BOT team erkent de situatie en gevoelens van de collega, ondersteunt bij het herstel en helpt met het opbouwen van veerkracht.

De inhoud van de training

De BOT training gaat over volledig en professioneel aansluiten bij slachtoffers. Communicatieve vaardigheden worden aangescherpt door afwisselende oefeningen. Daarnaast wordt de emotionele intelligentie getraind door de verdieping in empathie, compassie, emotionele transparantie, overdracht en tegenoverdracht en het beoefenen van oordeelloosheid. Het accent ligt op de praktische toepasbaarheid van de theorie in de dagelijkse praktijk. Onderdeel van de BOT training is het simuleren van een aantal gesprekken met een acteur.

Trainingsdoelen

  • herkennen emoties en inschatten van de gevolgen
  • gespreksvaardigheden en gespreksonderwerpen
  • structuur aanhouden van het opvang proces
  • beeldvorming versus oordeelsvorming (ongericht doorvragen)
  • zelfreflectie door video-feedback
  • doorverwijzen naar de juiste instantie

Training Bedrijfs Opvang Team

Niveau

Dagdelen

Groep

Prijs p.p.

HBO

max. 4

4-8

€649,-

Vraag een offerte aan