ZelfSterk.nl - Training Deskundige Vakgebied Zorg

Iedere zorgorganisatie investeert in de deskundigheid van haar medewerkers. Veel vakgebieden zijn zo specifiek dat er kennis experts nodig zijn, ook wel bekend onder de term aandachtsvelder. De interne dementie-expert heeft veel kennis en wordt vaak gevonden door collega’s. Hoe haal je nog meer rendement uit de vaardigheden van de aandachtsvelder? Wanneer grijpt de deskundige van het vakgebied in bij situaties waar minder bekwame collega’s de hulp afwijzen? 

 Multidisciplinair samenwerken heeft grote voordelen; samen weet je meer dan alleen. Een verschil in kennisniveau kan bedreigend overkomen omdat er machtsongelijkheid lijkt te ontstaan. Het is aan de betrokken expert om de communicatie veilig en gelijkwaardig te houden.

De inhoud van de training

Coachen, omgaan met weerstand, uitdragen eigen rol, kennisoverdracht, feedback geven, integer ingrijpen, observeren en signaleren, adviseren, plan van aanpak maken.

Alles rondom het onderwerp

Samen met het multidisciplinaire team verbreden en verdiepen de experts de reeds aanwezige kennis. Dat gebeurt door scholing, onderzoek, innovatie en kennisdeling binnen de gehele organisatie.  Een aandachtsvelder is een medewerker die op zijn/haar domein het eerste aanspreekpunt is.

De aandachtsvelder  houdt de kennis over ‘het eigen’ onderwerp up to date, informeert collega’s en management over de stand van zaken van het aandachtsgebied en coacht collega’s over eventuele nieuwe werkwijzen.

Trainingsdoelen

  • Samenwerken binnen een multidisciplinair team
  • Je weet hoe je medewerkers kunt aanspreken op wat effectief en niet effectief is in hun gedrag
  • Je kunt zorgmedewerkers coachen/ondersteunen op kennis, vaardigheden en houding
  • Je kunt goed observeren hoe het (multidisciplinair) team handelt op het aandachtsveld
  • Je weet hoe je kennismanagement kunt organiseren en toepassen op jouw afdeling
  • Je weet hoe je mensen op een inspirerende manier in beweging kunt krijgen
  • Je kunt een teammanager adviseren over scholing en interventiemogelijkheden

Training Deskundige Vakgebied in de Zorg

Niveau

Dagdelen

Groep

Prijs p.p.

HBO

2

6-8

€397,-

Vraag een offerte aan