Home » Training Omgaan met Agressie in de Zorg

Hoe ga je om met agressie in de zorg? Wat doe je als patiënt of bewoner steeds maar dezelfde hulpvraag blijft stellen en agressief wordt omdat je niet op de gewenste manier reageert? Hoe geef je je grenzen aan als een familielid van een bewoner seksueel getinte opmerkingen maakt of je op een ongewenste manier aanraakt? Hoe reageer je als de partner van een cliënt zijn onvermogen en frustratie uit door boos op jou te worden?

Personeel in de zorg krijgt in toenemende mate te maken met agressie. We denken daarbij meestal aan fysieke agressie en geweld, maar vergeet ook verbaal agressief gedrag niet. Grensoverschrijdend gedrag vraagt het uiterste van een medewerker. Manipulatie, seksuele intimidatie of denigrerende opmerkingen zorgen voor veel ongemakkelijke situaties en stress. Vechten of vluchten is onze primaire reactie, maar beiden helpen niet om de situatie te deëscaleren. Hoe wel? Dat leren zorgmedewerkers in deze training ‘Omgaan met agressie in de zorg’.

Inhoud van de training ‘Omgaan met agressie in de zorg’

Medewerkers in de zorgsector voelen zich onveilig omdat ze niet weten hoe hoe ze grip kunnen krijgen op escalerende situaties, hoe ze effectief kunnen reageren om de spanning weg te nemen. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg is niet eenvoudig. Het staat haaks op de zorgende instelling van het personeel. In deze agressie training voor de zorg leren verzorgenden en verpleegkundigen om agressief gedrag vroegtijdig te signaleren en op een adequate manier te reageren. Verder leren ze om hun grenzen te bepalen en deze helder te communiceren, zodanig dat de goede relatie met de betrokkenen behouden blijft.

ZelfSterk.nl - logo Kwaliteitsregister V&VN

Oefenen in een veilige omgeving

In de training Omgaan met Agressie in de Zorg kunnen de deelnemende zorgmedewerkers in een veilige omgeving oefenen met een professioneel acteur. Vanwege hun zorgende instelling is het voor zorgmedewerkers extra belangrijk om een goede agressie training te volgen. Het oefenen met situaties uit de praktijk helpt om in stressvolle situaties adequaat te reageren en voorbereid te zijn op incidenten op de werkvloer. Leren door te dóen. Om zo dicht mogelijk bij de realiteit te komen, begint iedere training met een inventarisatie van wat er op dat moment speelt op de eigen afdeling of organisatie. Deze agressie training bieden we ook in een online versie aan.

Agressie Training Doelen

  • vroegtijdig kunnen signaleren van agressie en grensoverschrijdend gedrag
  • herkennen van verschillende soorten agressie
  • omgaan met intimidatie en effectief reageren op agressie
  • op een passende manier voor zichzelf opkomen
  • behoud van een goede relatie met betrokkenen
  • bewust gebruiken van non-verbaal gedrag
  • grenzen stellen en bewaken
  • voorkomen van escalatie van agressief gedrag
  • vergroten zelfvertrouwen, geloven in eigen kracht

 

Training Omgaan met Agressie in de Zorg

Niveau

Dagdelen

Groep

Prijs p.p.

MBO3 / MBO4

2

6 PE punten V&VN

10-12

€287,-

Meer informatie over deze training

Vraag een offerte aan