ZelfSterk.nl - workshop samenwerken binnen teams in de zorg

Collega’s zijn soms net als familie. Je hebt ze meestal niet zelf uitgezocht. In een gemiddelde week breng je echter vaak meer tijd door met je collega’s, dan met je familie. Samenwerken met collega’s is niet altijd makkelijk, zeker in een omgeving waar de werkdruk hoog is, zoals in de zorg. De training Samenwerken binnen Teams helpt stroef draaiende teams in zorginstellingen naar een betere samenwerking, maar kan ook door goed functionerende teams worden gevolgd. In deze training gaan we namelijk uit van het principe ‘je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’. 

Samenwerken in een team vraagt duidelijkheid over de resultaten die je als team wilt bereiken en een helder en gedeeld beeld van de wijze waarop het team dit wil en gaat doen. Wanneer mensen primair vanuit hun eigen waarden en perspectief in een team werken, kan dit strubbelingen opleveren. Soms zijn teamgenoten hierover eerlijk naar elkaar, soms worden dingen maar niet gezegd om ‘de lieve vrede’ te bewaren.

De inhoud van de training

In het werk blijven veel dingen die we doen of willen bereiken, impliciet. Soms omdat we ze niet hebben gedeeld, soms ook omdat we voor onszelf nog niet helemaal helder hebben hoe we het willen, of waarom. We beginnen dan ook met voor je zelf helder krijgen hoe de ideale samenwerking er voor jou uitziet. Je maakt duidelijk en voelbaar voor jezelf vanuit welke waarden jij werkt. Vervolgens gaan we vanuit gedeelde waarden een teambeeld van ideale samenwerking bouwen. Tot slot toetsen we dit beeld aan de praktijk en geef je jezelf huiswerk mee.

Samenwerken op je best

We focussen op hetgeen het team wil. Hier richten we bewust de aandacht op, zonder problemen te ontkennen. We bespreken wat er nog niet goed gaat en stoppen energie in dingen die tot een gewenste uitkomst leiden. Sterke teams durven namelijk verschillen van mening of aanpak te bespreken. Ze focussen op verbeteren en op het resultaat, niet op ‘wie de schuld heeft’. Het gezamenlijke beeld van ‘samenwerken op je best’ geeft hier een duidelijk handvat voor.

Trainingsdoelen

  • bewustwording van verschillende perspectieven
  • tools om met deze verschillende perspectieven om te gaan
  • helder beeld van het eigen ‘werken op je best’ en dat van je collega’s
  • expliciete gedeelde teamwaarden
  • een referentiekader van waaruit feedback kan worden gegeven

Training Samenwerken binnen teams in de Zorg

Niveau

Dagdelen

Groep

Prijs p.p.

MBO/HBO

2*

8-10**

€297,-

* in overleg uit te breiden naar 4 dagdelen
* bij teams groter dan 10 deelnemers worden twee trainers ingezet

Vraag een offerte aan