Heeft jouw organisatie een veiligheidscoach, iemand die zich inzet voor veiligheid op de werkvloer? Die arbeidsveiligheid bespreekbaar maakt bij medewerkers en leidinggevenden? Bij wie je terecht kunt na een agressie incident? En die collega’s stimuleert om incidenten te melden? Iemand die zorgt dat gemaakte afspraken en procedures ten aanzien van veiligheid worden nageleefd? Met het aanstellen van een veiligheidscoach geeft het management van een zorginstelling een belangrijk signaal af: veiligheid op de werkvloer krijg prioriteit!

Op werkplekken waar veel emotie en frustratie voorkomt, zoals in een ziekenhuis, verzorgingshuis of woonzorgcentrum, is ook agressie. Om veilig en gezond te kunnen werken in de zorg, moet zorgpersoneel leren omgaan met agressie. Werknemers in de zorg voelen zich vaker onveilig dan werknemers uit andere sectoren. Ze krijgen te maken met frustratie agressie, intimidatie, pesten of ongewenste intimiteiten. Het merendeel van de incidenten wordt veroorzaakt door patiënten of cliënten, maar ook bezoekers en familie van cliënten of zelfs collega’s vertonen grensoverschrijdend gedrag.

ZelfSterk.nl - training veiligheidscoach verpleging verzorging
ZelfSterk.nl - logo Kwaliteitsregister V&VN

De rol van de veiligheidscoach bij een zorginstelling

De veiligheidscoach of preventiecoach bij een zorginstelling heeft een veelzijdige rol. Als meewerkend teamlid staat hij of zij middenin de organisatie en draagt op uiteenlopende manieren bij aan het verbeteren van veiligheid op de werkvloer. De veiligheidscoach is niet alleen voor medewerkers, maar ook voor leidinggevenden en directie, hét aanspreekpunt voor zaken die te maken hebben met veiligheid en agressie binnen de organisatie. Hij of zij richt zich op bewustwording over het onderwerp veiligheid, verbeteren van de veiligheidscultuur en houdt zich bezig met registratie en analyse van agressie-incidenten. Daarnaast kaart de veiligheidscoach onveilige werksituaties aan, zorgt dat afspraken en procedures ten aanzien van veiligheid in het team worden geborgd en komt op voor de nodige training van collega’s in het omgaan met agressie. Een belangrijke rol van een veiligheidscoach in de zorg is bovendien om slachtoffers van incidenten op te vangen, een luisterend oor te bieden en door te verwijzen naar de juiste afdeling voor nazorg.

De inhoud van de training

Een veiligheidscoach beschikt over flink wat competenties om zich goed te kunnen bewegen in de organisatie. Hij of zij blinkt uit in luisteren, vragen en doorvragen, en kunnen analyseren, overtuigen en beïnvloeden. Daarnaast toont de veiligheidscoach ook aandacht en begrip. Empathie is een belangrijke eigenschap van een goede veiligheidscoach. De veiligheidscoach heeft inhoudelijk kennis over agressie bij de doelgroep en hoe de doelgroep daarbij wordt begeleid. Hij of zij vertaalt dit naar feedback en instructies voor collega’s in de verpleging of verzorging en op andere afdelingen. In de training ‘Veiligheidscoach Verpleging Verzorging’ komen al deze onderwerpen aan bod. De deelnemer krijgt inzicht in de verschillende vormen van agressie en de effecten van agressie. Er wordt ingegaan op de invloed van non verbaal gedrag en geoefend met instructievaardigheden, de-escalatietechnieken en gesprekstechnieken.

Trainingsdoelen

  • inzicht in de verschillende vormen van agressie
  • inzicht in de effecten van agressie op mens en organisatie
  • gespreksvaardigheden en coachingstechnieken om collega’s op te kunnen vangen na een incident
  • vaardigheden om teamgesprekken rondom veiligheid te begeleiden
  • risicovolle situaties signaleren en analyseren
  • registratie en analyse van agressie incidenten
  • visie en aanpak op gebied van veiligheid en agressie uitdragen en bijdragen aan veiligheidsbeleid

 

Training Veiligheidscoach Verpleging Verzorging

Niveau

Dagdelen

Groep

Prijs p.p.

MBO 3 /MBO4

4

12 PE punten V&VN

10-12

€429,-

Vraag een offerte aan