Home » Workshop Veilige Zorgrelatie – Ouderenmishandeling

Ouderen zijn een kwetsbare groep. De mate van afhankelijkheid maakt ouderen kwetsbaar voor onheuse benaderingen. Naar schatting 200.000 ouderen krijgen te maken met mishandeling. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om diefstal, lichamelijke en psychische mishandeling en verwaarlozing. Helaas is er is nog veel onbekend over ouderenmishandeling en wat je kunt doen om het te voorkomen of te signaleren.

De workshop gaat in op de uiteenlopende vormen van ouderenmishandeling. Je leert welke vormen er zijn en hoe je ouderenmishandeling kunt herkennen. Daarnaast krijg je een duidelijk stappenplan aangereikt dat je kunt gebruiken wanneer je vermoed dat er sprake is van ouderenmishandeling. Door beter te signaleren kunnen we het moeilijke gesprek aangaan met betrokkenen met als doel de mishandeling te stoppen.

De inhoud van de workshop

  • Een uitleg over de verschillende vormen van ouderenmishandeling.
  • Het herkennen van ouderenmishandeling aan de hand van voorbeelden.
  • Gebruik maken van het stappenplan door het maken van een casus.
  • Je krijgt zicht op persoonsversterkende en persoons-ondermijnende benaderingen.

Invulling van de workshop

Met de aangereikte kennis krijgt iedere medewerker een signalerende functie. Een organisatie die zorgprofessionals schoolt op het gebied van de veilige zorgrelatie investeert in een breed bewustzijn.  Met de opgedane kennis kijken collega’s eerst kritisch naar hun eigen handelen, het thema is een eye opener. Het is allereerst een eigen verantwoordelijkheid om preventie en aanpak van ouderenmishandeling een plek te geven binnen de veilige zorgorganisatie.

Workshop Veilige Zorgrelatie – Ouderenmishandeling I

Herkennen, signaleren en het stappenplan

Niveau

Dagdelen

Groep

Prijs p.p.

MBO3/MBO4

1

8-12

€165,-

Workshop Veilige Zorgrelatie – Ouderenmishandeling II

Verdieping, casuïstiek en de confrontatie aangaan

Niveau

Dagdelen

Groep

Prijs p.p.

MBO3/MBO4

1

8-12

€125,-

Meer informatie over deze workshop

Vraag een offerte aan