Home » Beoordelingen

Iedere ZelfSterk workshop of training wordt geëvalueerd door de deelnemers. Zij doen dit anoniem en online middels een evaulatieformulier op hun smartphone. Op deze manier kunnen we beoordelen of de beoogde doelen zijn bereikt.

Gemiddelde beoordeling 2021: 8.5
Gemiddelde beoordeling 2020: 8.8
Gemiddelde beoordeling 2019: 8.7
Gemiddelde beoordeling 2018: 8.4

Uiteraard worden de resultaten van de evaluatie uitgebreid met de opdrachtgever besproken. Ook intern bespreken wij de evaluaties, om zo onze trainingen nóg beter te maken. Review geven op Google Maps: https://g.page/zelfsterk/review?el


Activiteitenbegeleider Ouderenzorg over Training omgaan met onbegrepen gedrag:

“Wij waren op zoek naar een training voor activiteitenbegeleiders en welzijnsmedewerkers over onbegrepen gedrag. In onze opleiding is daar wel aandacht voor geweest, maar dat is alweer jaren geleden. We wilden graag meer weten over veranderd gedrag als gevolg van dementie.

Alle deelnemers zijn nog steeds heel enthousiast over de trainingsdag. Margriet kan de lesstof heel goed en duidelijk uitleggen. Ze past een perfecte mix toe van theorie, oefeningen en praktijkvoorbeelden. Dag is voorbij gevlogen. Vooraf leek een hele dag erg lang. Maar door Margriet was het makkelijk om geconcentreerd te blijven. Pauzes op de juiste momenten (als we gingen kletsen).

Als activiteitenbegeleider heb ik, na de training, vooruitgang geboekt bij bewoner die lastig te benaderen is. Door de oefeningen kwam duidelijk naar voren waar ik mijn communicatie kon verbeteren. De cliënt is makkelijker te motiveren om aan activiteiten deel te nemen. Het blijft lastig, maar doordat het nu beter tussen ons verloopt, zie ik zelf meer mogelijkheden om de bewoner te verleiden om mee te doen.

Bij mijn collega’s (welzijnsmedewerkers) zie ik meer durf en assertiviteit. Waar ze in het verleden schroom voelden om bewoners te benaderen. Bang om de verkeerde dingen te zeggen. Beschikken de welzijnsmedewerkers nu over meer ‘tools’ om bewoners te benaderen en dat het leuk en ontspannen blijft. “

Beoordeling: 9.9

Enkele reacties van de deelnemers:

 • De oefeningen geven een goed inzicht. Ik zal voortaan anders kijken naar de bewoners.
 • Alle punten waar we tegenaan liepen zijn besproken.
 • Het inzicht krijgen van de ziektebeelden oftewel de diepgang hoe het brein werkt.
 • Wat ik heel leerzaam vond is dat ik inzicht heb gekregen in de verschillende trucjes in benadering van bewoners.
 • Ervaringen van mijn collega’s op andere afdelingen. Zal hun nu sneller benaderen.

EVV-er van PG afdeling over Training Fysieke Weerbaarheid en Crisishantering:

“Ons team vond de training nuttig en leerzaam, maar de kennis (van de fysieke weerbaarheid) zakt ook snel weg. De kracht van de herhaling is hier van toepassing.

Voor een deel van de groep was het niveau wat te hoog. Het heeft mij en de welzijnscoach wel de ogen geopend dat er verschillende niveaus zijn. Hierop kunnen we het team coachen om nog meer te groeien. Waardevol inzicht!

Ook bij de communicatie met bewoners, met dementie, is de kracht der herhaling zeker nodig. Door aandacht voor onze non-verbale houding kunnen we bewoners een beeldend voorbeeld geven. Met het constant geven van feedback houden wij het contact met onze bewoners open.”

Beoordeling: 9.5

Enkele reacties van de deelnemers:

 • Verbaal en non-verbaal omgaan met agressie.
 • Goed toepasbaar in de praktijk.
 • De technieken van het los komen en de powerpoint waren erg duidelijk.
 • De los kom technieken vond ik erg leerzaam. Maar ook door voorbeelden uit de praktijk te gebruiken wordt het duidelijker.
 • Ik kan nog meer naar mijn eigen houding kijken.
 • Leuke leerzame tijd waarin tijd en ruimte voor iedereen is fijn!
 • De trainer doet het leuk en goed. Sluit aan en luisterde naar ons maar begrensde de tijd netjes.

Verpleegkundige bij een kleinschalige woonvorm voor bewoners met dementie over de training Crisisontwikkeling/Weerbaarheid en Onbegrepen Gedrag (maatwerk training):

“Vooral het 2e dagdeel is zeer goed ontvangen door mijn collega’s. Margriet gaat op een rustige en kundige manier in op de casuïstiek van de afdeling. Ze begon met de theorie over het brein als basis. Om daarna goed aan te sluiten bij de dynamiek van frontotemporale dementie, die wezenlijk anders is dan bij andere vormen van dementie. Ik zie nu vooral meer bewustwording bij mijn collega’s.”

Beoordeling: 9.0

Enkele reacties van de deelnemers:

 • Met team nog meer op 1 lijn komen en afspraken naleven voor structuur.
 • Informatie over het brein, vertragen in mijn vragen aan bewoners
 • Veel handvatten gekregen voor de praktijk
 • De werking van het brein. Na vragen minder snel een andere vraag stellen.

Teamleidster afd. Kleinschalig Wonen voor bewoners met dementie over Serie Workshops over Zelfverdediging en Fysieke weerbaarheid:

“Mooie uitslag van de evaluatie van de workshop. Ik krijg ook veel positieve reacties erover. Verschillende medewerkers geven aan de oefeningen al toe te hebben gepast in de praktijk met resultaat. Ook over de trainer Martijn krijg ik alleen maar positieve reacties, een open houding en praktisch ingesteld. Zelf ook een 1e gedeelte van de workshop bijgewoond en heb dit zelf ook zo ervaren. Bedankt voor de verzorging van de 3 workshops!”

Beoordeling: 9.0

Enkele reacties van de deelnemers:

 • Hoe je nu los kunt komen wanneer ze mij aan mijn polsen vastpakken vond ik echt heel leerzaam!
 • Ga zo door! Open houding tijdens de les waardoor je een situatie open kan uitleggen.
 • Het was zeker leerzaam. De techniek om los te komen bij kleding vastpakken ga ik morgen uitproberen.
 • Als er een situatie voordoet dat ik dan weet wat ik kan doen.

Teamcoach Zorginstelling over de Training Omgaan met Onbegrepen Gedrag en Weerbaarheid:

“We hebben veel aan je training en het meedenken gehad, merken echt het verschil op de afdeling en in de houding van de collega’s. Ook het geleerde “loskomen” uit een greep werd nogmaals als heel belangrijk genoemd.

Ik vond het heel fijn dat je zoveel aandacht en zorgvuldigheid besteed aan een opdracht. In de contacten en voorbereiding vooraf, op de dag zelf dat je met een “lotus” komt voor beide dagdelen, je stond open voor onze vragen. En na afloop met je contacten, meedenken/ tips op de mail over een casus, nog een keer langskomen om een andere vraag met het team te bespreken en ook nu nog je vraag of je nog wat voor ons kunt betekenen.

Complimenten dat jullie dat als organisatie zo oppakken en complimenten voor jou en je 2 collega’s hoe jullie ons die dag hebben begeleid!!”

Beoordeling: 8,4

Enkele reacties van de deelnemers:

 • Stil staan dat onrust ook bij je zelf begint
 • Theorie gekoppeld aan de praktijk. Mezelf rustiger presenteren.
 • Rust bewaren, spiegelen, samen werken dienst. Gevoelens rekening mee houden.
 • Bewustzijn van je eigen doen en laten. Ik heb de hele training als leerzaam gezien.

Hoofd opleidingen van woonlocaties NAH, na een traject voor 100+ medewerkers, met de trainingen Mentale Weerbaarheid en Fysieke Weerbaarheid en Omgaan met Agressie in de Zorg:

“Even een leuk nieuwtje. Afgelopen dinsdag hebben wij de externe HKZ audit gehad. Ik heb daar hoog opgegeven over jouw training en het ervaren succes ervan bij de zorgmedewerkers.

Tijdens de terugkoppeling schreef de auditor het volgende:
Volgend op de wijzigingen in de doelgroep van bewoners is er een training weerbaarheid / moeilijk te begrijpen gedrag opgezet. Met name ook de invulling van de training (bewoners worden nagespeeld door acteur) slaat goed aan bij medewerkers.”

Beoordeling 2019: 8,7
Beoordeling 2018: 8,9

Bevindingen van interne Neuropsycholoog:
Het trainingstraject heeft bijgedragen aan de deskundigheidsbevordering van de zorgmedewerkers:
– Herkennen van spanningsopbouw bij cliënten
– Handelingsbekwaamheid; meer lef om nieuwe dingen uit te proberen
– Openheid in de teams over de aanpak
– Erkennen dat de professional en de persoon één zijn

Enkele reacties van de deelnemers:

 • Het was heel leerzaam vooral met de actrice
 • Het rollenspel vond ik leuk.
 • Bewust zijn van eigen houding en hoe ik over kom, benoemen van gevoel en wat ik zie bij client, meer inleven en begrip tonen
 • Het was een leuke interactieve cursus.
 • Ik ga mijn collega meer ondersteunen, daar waar nodig
 • Meer vanuit client perspectief kijken.
 • De les was leuk. Rollenspel. Spiegelen

Teamcoach woonzorgcentrum over workshops Met Aandacht voor Familie (maatwerk workshops):

“Van meerdere medewerkers hebben we terug gehoord dat zij de workshop als zeer waardevol hebben ervaren.

We willen je bedanken voor de waardevolle workshops die je gegeven hebt, het engelengeduld met de soms wat chaotische organisatie en de samenwerking daarbij.”


Opleidingsadviseur zorgorganisatie over Training Agressie in de Zorg en Onbegrepen Gedrag (maatwerk training):

“Tijdens de lunchpauze (halverwege de training) kwamen de deelnemers al naar me toe om te zeggen dat het een toptraining is. Ze zeiden dat ik het goed geregeld had. Fijn om tevreden collega’s te hebben. Het is toch altijd even spannend als je een scholing inkoopt.”

Beoordeling: 9.2

Enkele reacties van de deelnemers:

 • Alles was leerzaam. Ik ga met de feedback aan de slag en de kennis doorgeven aan mijn collega’s.
 • Ik vond het heel leerzaam en neem mee hoe je kunt omgaan met agressie.
 • Nu weet ik hoe je er over kunt praten met collega’s.
 • Ik vond de zelfverdediging heel leuk en leerzaam.
 • Grenzen aangeven, hoge en lage status, verweertechnieken opfrissen en inspiratie opgedaan.

Directrice Welzijnsorganisatie over Training Agressie in de Zorg:

“Wij hebben veel gehad aan de training met name hoe het gesprek te voeren, en rekening te houden met de beperkingen van de ander, in de manier waarop we vragen stellen of antwoorden. De checklist wordt mondeling gebruikt. Wel een mooie ontwikkeling die hier uit voort komt is dat de GGZ rivierduinen nu 1 middag bij ons op kantoor in de spreekkamer aanwezig is! Dus met jouw ondersteuning flinke stappen gemaakt, dank daarvoor.”

Beoordeling: 8.5

Enkele reacties van de deelnemers:

 • Gebruik checklist
 • Gevoel durven uitspreken
 • ‘Ik’ boodschap en keuzes bieden
 • Herhalen, inleven en keuzes bieden

Preventiemedewerker Verpleegtehuis over Training Agressie in de Zorg:

“De training Agressie in de Zorg is zeker waardevol geweest. De medewerkers zijn nu meer bezig om tijdig ongewenst gedrag bij te sturen naar gewenst gedrag. Ze herkennen eerder de signalen en daardoor voorkom je escalatie. Ook waren ze zeer tevreden over de dag van de training zelf.”

Beoordeling: 7.7

Enkele reacties van de deelnemers:

 • De training sloot goed aan bij mijn dagelijkse praktijk.
 • Ik ben mij er meer bewust van dat mensen met dementie een tragere benadering nodig hebben.
 • In plaats van een discussie aangaan kan ik beter op het gevoel ingaan.

HRM / HR adviseur Wonen, Werk en Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking over BOT-training:

“Vorige week BOT training gehad voor zowel de nieuwe als de bestaande leden. Samen met actrice Judith hebben we realistische situaties geoefend terwijl Maurice de structuur van de training bewaakte en op een speelse manier theorie en onze input verwerkte. Dit alles zorgde voor een mooie onderlinge verbinding waardoor we na afloop voldaan en als één team naar huis gingen.”

Beoordeling: 8.7

Enkele reacties van de deelnemers:

 • De praktische invulling was erg prettig. De transfer naar de praktijk is gemaakt waardoor er geen ruimte is voor ruis of onduidelijkheid.
 • Ik vond het enorm prettig. Voornamelijk omdat er aangesloten werd bij ons als team. Het was onze input, maar de regie lag duidelijke bij de trainer.
 • Nog bewuster open vragen stellen en meer gebruik maken van samenvatten.
 • Super, al gaande de training werd de training vorm gegeven. Gegeven wat werd gevraagd. Veel tips! Mooie waardevolle tips!! Geweldige actrice en trainer!! Ik vind t top!!
 • Leerzaam om weer te zien hoe andere collega’s de gesprekken voeren. En de moeilijke onderwerpen oefenen.

Teamleider bij ambulante zorgorganisatie over de training Veilig op huisbezoek (maatwerk training):

“Als teamleiders komen we niet veel in contact met de medewerkers, omdat het nogal een individuele baan is en gezinswerkers dus voornamelijk op huisbezoek zijn. Ik kan dus nog niet vermelden of de training de gewenste resultaten heeft gebracht, maar weet wel zeker dat medewerkers bewuster omgaan met lastig gedrag. Ik hoor het weleens ter sprake komen.”

Beoordeling: 8.7

Enkele reacties van de deelnemers:

 • Relevante, duidelijke voorbeelden. Ontzettend nuttige training en deskundige trainer.
 • Ik vond de training heel interessant. Dit is echt iets wat ik in mijn werk als privé kan gebruiken. Ik heb geleerd hoe ik mijn grenzen kan aangeven.
 • Ik zal duidelijker zijn in het aangeven van mijn grenzen en veel bewuster zijn in de manier van communiceren. Ook zijn er vaardigheden gedeeld die ik (nog) niet heb ervaren, maar waar ik nu wel tools voor heb.
 • Veiligheid gaat voor fatsoen. Alles dat ik heb gehoord, is toe te passen tijdens huisbezoeken en dat is ontzettend fijn.