Home » Werkwijze

Veiligheid op de werkvloer moet blijvend op de agenda van zorginstellingen staan. Agressiepreventie en agressiemanagement zijn niet met één training gewaarborgd. ZelfSterk biedt een uitgebreid scala aan trainingen en workshops op het gebied van omgaan met agressie en fysieke en mentale weerbaarheid voor medewerkers in de zorg. ZelfSterk denkt graag met je mee over duurzame trainingsoplossingen voor de langere termijn.

Agressie in de zorg is niet anders dan in andere sectoren. Agressie komt overal voor. Wel vindt personeel in de zorg omgaan met agressie vaak lastiger. De zorgende en steunende instelling staat haaks op onvriendelijkheden en grenzen stellen. Op rationeel niveau iets begrijpen, is heel anders dan iets in de praktijk succesvol toepassen. Daarom werken we in onze trainingen veel met fysieke technieken en oefeningen. Je traint in een veilige situatie totdat je over de vaardigheden beschikt. De kans dat je die vaardigheden daarna in de praktijk met succes kunt toepassen wordt daardoor vele malen groter.

Hoe werkt ZelfSterk?

De stappen bij ieder trainingstraject zijn inventarisatie, uitvoering en evaluatie. Alle ZelfSterk trainingen zijn modulair opgebouwd. Bestaand cursusmateriaal wordt op maat aangepast of we ontwikkelen nieuwe trainingsmodules. Op deze manier kunnen we de training perfect laten aansluiten bij de vraag van jouw organisatie. Wij gebruiken onze expertise om je te adviseren en de best mogelijke training samen te stellen, de invulling gebeurt op basis van de input uit de organisatie. We geven je graag wat meer uitleg over onze werkwijze.

1 Inventarisatie

Iedere trainingsvraag begint met een inventarisatie. Wij komen graag langs voor een gratis inventarisatiegesprek om de trainingsbehoefte binnen jouw organisatie te bespreken.  Blijkt uit dat gesprek dat trainen inderdaad de beste oplossing is, dan gaan we uitgebreider inventariseren. Wat is het probleem? Wat zijn de gevolgen van dit probleem? Welke medewerkers hebben er last van? Wat is het gewenste resultaat? We bespreken welke training of combinatie van trainingen kan bijdragen aan een oplossing. Wil je een langer trainingstraject, voor een grotere groep of samen met een psycholoog of trainer van je eigen organisatie? ZelfSterk is flexibel en alles is bespreekbaar.

2 Uitvoering

We geven de training in-house of vinden samen een andere geschikte locatie. Voorafgaand aan de training kan een e-learning module ingezet worden ter introductie. De trainer heeft een programma, maar laat zich leiden door de groep. We beginnen iedere training met een inventarisatie. Wat speelt er op dit moment op de afdeling of in de organisatie? Als ervaren groepsproces begeleider kan de trainer een therapeutische of coachende rol aannemen.

De trainers van ZelfSterk gebruiken afwisselende werkvormen die de training voor iedereen interessant en leerzaam maken. Voor een optimaal resultaat maken we gebruik van accelerated learning technieken, waarmee we verschillende leerstijlen aanspreken. Om je technieken en vaardigheden eigen te maken, is het van belang om veel te oefenen. Alleen op die manier kan een aangeleerde vaardigheid een automatisme worden. We wisselen theorie, kennisuitwisseling, groepsdiscussies en presentaties dus af met veel oefeningen in praktijksituaties.

3 Evaluatie

Na afloop van de training evalueren we altijd of de beoogde doelen zijn behaald. De deelnemers evalueren de training (anoniem) door middel van een online evaluatieformulier op hun smartphone. De resultaten worden met de opdrachtgever besproken. Tijdens het evaluatiegesprek geven we advies geven over de volgende stappen en kijken we samen hoe ZelfSterk je verder kan helpen bij het verankeren van agressiemanagement in jouw organisatie.

4 Implementatie

Meestal stopt het proces na de evaluatie. Een goede training verzorgen is een deel van de doelstelling. Uiteindelijk willen we gedragsverandering (en daarmee betere resultaten) zien. Dit kun je bereiken voor de deelnemers herhaaldelijk te stimuleren om de voordelen van gedragsverandering na te streven. Wij helpen graag met de overdracht naar een leidinggevende, interne coach, externe coach of een train-de-trainer project.