ZelfSterk.nl - training-STA-OP STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn bij dementie de baas

Het is verontrustend dat dementerende ouderen risico lopen geen adequate pijnbehandeling te krijgen. De schattingen lopen uiteen, maar er wordt van uit gegaan dat de helft van de bewoners van psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen met pijn onderbehandeld wordt. Behalve dat deze ouderen onnodig lijden onder de pijn, vergroot pijn ook de kans op inactiviteit, gedragsproblemen en stemmingsproblemen en kan het cognitieve problemen versterken. 

Een belangrijke oorzaak van onderbehandeling van pijn bij dementie is de verminderde communicatievaardigheid, waardoor deze mensen niet meer goed kunnen aangeven dat ze pijn hebben. Een andere oorzaak is dat ouderen met dementie hun pijn anders uiten, waardoor wij de pijn minder goed herkennen

STA OP! methodiek

Het STA OP! protocol is een stapsgewijze beoordeling en behandeling van onbegrepen gedrag en pijn bij ouderen met dementie. De meest voorkomende oorzaken van onbegrepen gedrag worden systematisch geanalyseerd en aangepakt. Bij mensen met dementie is gedrag vaak de enige manier om pijn of ander ongemak te communiceren. Het STA OP! protocol is er om

 • het onbegrepen gedrag op te merken
 • het gedrag te herkennen als uiting van een zorgbehoefte waarin niet is voorzien of als uiting van pijn
 • het gedrag te beoordelen en analyseren
 • de client effectief te behandelen met op het individu toegesneden zorg, waarmee wordt voorzien in de zorgbehoeften die het gedrag veroorzaken

In deze training gaan deelnemers aan de hand van een werkboek met hun eigen bewoners aan de slag. Elk van de vijf dagdelen worden onderwerpen besproken die vervolgens op de eigen afdeling ingezet worden. De volgende bijeenkomst wordt er op interventies gereflecteerd, om vervolgens het plan weer te verbeteren.

Reacties van deelnemers

 • “Goed om gerichte interventies uit te proberen en de effecten te zien.”
 • “Ik schrok van de weinige activiteiten die we deze bewoner aanboden, nu is het beter in balans.”
 • “Ik dacht wat een werk… al die formulieren… maar ik ben enthousiast… dit moet meer gebruikt worden!”
 • “Multidisciplinair werkt echt!”

Trainingsdoelen

 • bewust worden eigen houding, waardoor intrinsieke motivatie verandert
 • gerichter observeren
 • optimale zorg kunnen bieden
 • contact netwerk cliënt verbetert
 • creatiever omgaan met inzetten persoonsgerichte interventies
 • minder gebruik psychofarmaca
 • verbetering van multidisciplinaire samenwerking

Training STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn

Niveau

Dagdelen

Groep

Prijs p.p.

MBO3 / MBO4

5

8-12

€475,-

Vraag een offerte aan