Home » Training Omgaan met Onbegrepen Gedrag

Het is verontrustend dat zorgvragers met hersenaandoeningen (zoals dementie, CVA, NAH of psychiatrische stoornissen) niet op op de juiste manier benaderd worden. Behalve dat deze zorgvragers onnodig lijden onder het gevoel van onveiligheid, vergroot dit ook de kans op inactiviteit, gedragsproblemen en stemmingsproblemen en kan het cognitieve problemen versterken. Onbegrepen gedrag (of moeilijk verstaanbaar gedrag) wordt maar al te vaak aan de zorgvrager toegeschreven. In deze training ga je praktisch aan de slag met contact maken en de-escaleren. De zorgprofessional leert het eigen aandeel in onbegrepen gedrag te zien.

Een belangrijke oorzaak van onbegrepen gedrag is dat zorgprofessionals slechts gedeeltelijk op de hoogte zijn van de beperkingen en de mogelijkheden van de zorgvrager met een hersenaandoening. Wanneer bepaalde gebieden in het brein zijn aangedaan, vervallen de bewuste en complexere processen. Dit heeft gevolgen voor: je vraagstelling, je werktempo, je non-verbale -en werkhouding.

Bovenbrein en onderbrein

Zorgvragers met hersenletsel brengen veel tijd door in het onderbrein. Hieruit komen emotionele uitingen en reacties op de omgeving voort. Onbegrepen gedrag wordt vaak als agressie omschreven. Dit is onterecht omdat agressie een bewuste handeling is om een ander te beschadigen. Maar agressie bij dementie is wel een veelgebruikte term. Bij hersenletsel spreken we bij gevaarlijk of ongewenst gedrag liever over emotionele of frustratie uitingen. Om onbegrepen gedrag te kunnen voorkomen wil je meer over de zorgvrager weten: hersenschade, persoonlijkheid, levensloop, gezondheid en lichamelijke conditie. Hiermee kun je als zorgverlener invloed uitoefenen op de sociale -en fysieke omgeving van de zorgvrager (Het multifactoriële model van de Engelse psycholoog Kitwood, 1997).

 • het onbegrepen gedrag op te merken
 • het gedrag te herkennen als uiting van een zorgbehoefte waarin niet is voorzien of als uiting van pijn
 • het gedrag te beoordelen als zorgvraag en daar effectief op reageren

In deze training gaan deelnemers aan de hand van oefeningen met een ervaren acteur of actrice aan de slag. Bij elke interactie wordt er gekeken naar de effectiviteit en welk deel van het brein aangesproken werd (bovenbrein of onderbrein). Doordat het een dynamische dag is blijft de theorie beter hangen. Deelnemers voelen het effect van hun handelen en kunnen reflecteren aan de hand van de lesstof.

Reacties van deelnemers

 • “Goed om gerichte interventies uit te proberen en de effecten te zien.”
 • “Ik schrok van ons eigen gedrag. Lawaai maken met sleutels, vaatwasser uitruimen en hard praten.”
 • “Multidisciplinair werkt echt!”

Trainingsdoelen

 • het aangedane brein verwerkt prikkels op een andere manier
 • inventarisatie van stoorzenders op de eigen afdeling
 • contact maken en aansluiten bij beleving
 • creatiever omgaan met inzetten persoonsgerichte interventies
 • omgaan met weerstand
 • andere zienswijze op agressie bij dementie

Training Omgaan met Onbegrepen Gedrag

Niveau

Dagdelen

Groep

Prijs p.p.

MBO3 / MBO4

2

10-12

6 PE punten V&VN

€295,-

Meer informatie over deze training

Vraag een offerte aan