Home » Workshop Wet zorg en dwang

Is jullie organisatie klaar voor de Wet zorg en dwang? Wat betekent deze nieuwe wet voor jullie medewerkers? Waar de wet BOPZ alleen gold voor BOPZ instellingen, geldt de nieuwe Wet zorg en dwang overal, dus ook bij dagbesteding, kleinschalige woonvormen, in ziekenhuizen en thuiszorg. Dat vraagt om de nodige aanpassingen, zowel beleidsmatig als op de werkvloer. Wat voor gevolgen heeft dit voor de praktische invulling van de dagelijkse werkzaamheden?

Het doel van deze workshop is het implementeren van de Wet zorg en dwang op afdelingsniveau. Daarom wordt deze workshop ook per team gegeven. Door medewerkers te leren omgaan met agressie en ander grensoverschrijdend gedrag kan onvrijwillige zorg – zoveel mogelijk – worden voorkomen. Ook komt aan de orde welk stappenplan wettelijk gevolgd dient te worden indien onvrijwillige zorg onvermijdbaar is. Iedere organisatie en iedere afdeling heeft een eigen manier van werken, ZelfSterk zorgt dat deze workshop naadloos aansluit bij jullie doelgroep en werkwijze.

De Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) van kracht. Samen met de Wet verplichte GGZ (Wvggz) vervangt deze de Wet Bopz (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). Uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De autonomie van de client staat centraal en onvrijwillige zorg moet zoveel mogelijk moet worden beperkt. Dus vrij waar het kan, zorg als het moet en altijd persoonsgericht. Medewerkers moeten op de hoogte worden gesteld van de nieuwe beleidsvisie en weten wat dit voor effect heeft op hun werkzaamheden en hoe ze hier in de praktijk mee om moeten gaan.

Inhoud van de workshop

De scheidslijn tussen vrijwillige en onvrijwillige zorg is niet altijd duidelijk. In deze workshop van 1 dagdeel leren de medewerkers onvrijwillige zorg herkennen. Wanneer ben je een zorgvrager aan het dwingen en welke alternatieven zijn er? Hoe kun je agressie en ongewenst gedrag de-escaleren, zodanig dat onvrijwillige zorg niet nodig is? Samen met een acteur worden praktische situaties geoefend aan de hand van herkenbare casussen. De deelnemers leren praktische vaardigheden aan, in combinatie met de theoretische onderbouwing. Deze workshop is bedoeld voor alle zorgverleners die te maken hebben met de Wet zorg en dwang. Dit geldt dus voor iedereen die werkt met zorgvragers die een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening hebben.

Alle workshops van ZelfSterk zijn maatwerk. De Wet zorg en dwang workshop wordt in principe gegeven op niveau MBO3. Wij passen de leerstof aan op de doelgroep en medewerkers zodat deze aansluit bij de de trainingswensen binnen jullie organisatie. Lees meer over onze werkwijze of bekijk de beoordelingen van eerdere deelnemers aan onze trainingen en workshops.

Leerdoelen

Deelnemende zorgprofessionals leren in deze workshop:

  • wat de Wet zorg en dwang voor hen betekent
  • het verschil tussen vrijwillige en onvrijwillige zorg
  • het toepassen van het stappenplan Wet zorg en dwang
  • het herkennen van de waarschuwingssignalen van agressie en grensoverschrijdend gedrag
  • zich bewust te worden van de eigen non verbale uitstraling
  • deëscalerende gesprekstechnieken 

Workshop Wet zorg en dwang

Niveau

Dagdelen

Groep

Prijs p.p.

MBO3

1

10-12

€179,-

Meer informatie over deze workshop 

Vraag een offerte aan