Attitude en bejegening bevorderen door het gebruik van Niet Sturende Communicatie

Deze methode is vanuit de praktijk ontwikkeld door gedragsdeskundige Ries van den Nieuwenhuizen. De methode vraagt lef van degene die het toepast omdat wij gewend zijn te sturen en de regie te behouden. Wanneer een cliënt of bewoner onzeker is kan deze methode als “empowering-tool”  ingezet worden. Dit zijn de kenmerken:

• Eenvoudig, kort en duidelijk theoriekader als basis.

• (Her) waardering van het belang van het non-verbale in de communicatie.

• Attitudeverbetering van de zorgmedewerkers door een andere manier van communiceren.

• Door korte training aan te leren. De waarde is in de praktijk gebleken.

Bij het toepassen van niet sturende communicatie stelt de zorgmedewerker zich volgend op. De cliënt komt bij het communiceren op de eerste plaats; de zorgmedewerker is volgend

Op deze manier ga je te werk:

• De regie zoveel mogelijk aan de cliënt laten.

• Geen of weinig vragen stellen. Met een open vraag start je het gesprek. Met gesloten vragen controleer je jouw conclusies.

• Spiegelen, verbaal (herhaal woorden van de cliënt) en non-verbaal (kopieer de lichaamshouding van de cliënt).

• Na enige tijd een korte samenvatting geven.

• Onderwerpen worden gemarkeerd d.w.z. overeengekomen, vastgesteld en opgeschreven of op een andere manier zichtbaar gemaakt.

• Een écht belangstellende houding aannemen. Aankijken, ledematen ongekruist houden en naar de cliënt toe leunen.

• Regelmatig bevestiging en erkenning geven (zeer belangrijk).

Herwaardering van het non-verbale is een “eye-opener”

Door toepassing van non-verbale spiegeling verbetert de relatie met de cliënt. De non-verbale communicatie wordt nog steeds ondergewaardeerd maar heeft grote betekenis voor de relatie met de cliënt. Communicatie bestaat voor 60 % uit lichaamstaal, 30 % wordt bepaald door het stemgebruik en de feitelijke boodschap heeft een aandeel van 10 %.

Attitude verbetering van de zorgmedewerkers door een andere manier van communiceren

Uit de manier van communiceren blijkt de veranderde attitude en bejegening van de zorgmedewerker. De methode biedt het kader, de zorgmedewerker stelt zich open voor een andere attitude. Motivatie van de zorgmedewerker ontstaat door een onmiddellijk waarneembaar positief resultaat bij de cliënt.

Is deze methode iets voor jou?

Download de brochure met aanvullende informatieattitude en lichaamstaal

Model voor efficiënte implementatie en borging. Een intensieve workshop van één dag. Een Train de trainer cursus van toekomstige trainers en coaches van de methode in eigen organisatie. Resultaat: met minimale tijdsinvestering (en kosten) een maximale verbetering in attitude en bejegening.

 

© 2024 ZelfSterk | KVK 61551155

ZelfSterk.nl logo-footer
Begin met chatten
Hulp nodig?
Scan the code
Hoe kan ik je van dienst zijn?